Hiša Potovanj d.o.o. – Splošni pogoji za nakup letalskih vozovnic in cenik storitev


1. LETALSKI PREVOZI

1.1. Hiša potovanj d.o.o. je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje.

1.2. Letalska vozovnica je pogodba med letalskim prevoznikom in potnikom in zanjo veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA oziroma posameznim letalskim prevoznikom.

1.3. Pogoje prodaje letalske vozovnice določi posamezni prevoznik in o njih je potnik seznanjen pred nakupom. Potnik in Hiša potovanj d.o.o. sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba.
Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

1.4. Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu posameznih prevoznikov (letalske družbe) ali Hiše Potovanj d.o.o., so informativne narave in se lahko dnevno spreminjajo. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna, oziroma kot je navedeno na ponudbi.

1.5. Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih) in predložiti določene dokumente, če je takšna zahteva posamezne letalske družbe.
V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

1.6. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki).

1.7. V primeru, da letalska družba odpove let, potnik vse morebitne odškodninske zahtevke ureja osebno z letalsko družbo.

1.8. Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.


2. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

2.1. Osnovna cena letalske vozovnice je sestavljena iz voznine in letaliških taks, vse ostale storitve (oddana prtljaga, rezervacija sedeža..) so ob doplačilu. Višina teh doplačil je znana v času sestave ponudbe.

2.2. Ob rezervaciji je potrebno posredovati kopijo dokumenta s katerim bo potnik potoval, če tako zahtevajo posamezni prevozniki.

2.3. Vsakršna naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima lahko za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice ( odvisno od pogojev posameznega prevoznika).

2.4. Prijavo na let potnik opravi sam.


3. SPREMEMBE IN ODPOVEDI POTOVANJA

3.1. Potnik lahko zahteva spremembe v samem itinerarju potovanja (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije … ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba oz. posamezni prevoznik za izbrano letalsko karto.

3.2. Za izvedbo kakršne koli spremembe vezane na izbrano letalsko vozovnico je potnik dolžan plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da izbrana letalska vozovnica omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

3.2.1. Ravno tako je potnik dolžan plačati stroške spremembe na letalski vozovnici Hiši Potovanj d.o.o., ki je te spremembe opravila in sicer po ceniku navedenem v 5. točki tega dokumenta.

3.3. Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto.

3.4. Hiša potovanj d.o.o. in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba.

3.5. Strošek posredovanja za prvotno kupljeno vozovnico je nevračljiv.


4. PREVOZ PRTLJAGE

4.1. Za prevoz prtljage je odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

4.2. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na letališko osebje, takoj ko ugotovi izgubo ali poškodbe prtljage.

4.3. Odškodninski zahtevek za poškodovano ali izgubljeno prtljago naslovi potnik na letalskega prevoznika s katerim je bil opravljen zadnji let na poti.

4.4. Za prevoz posebne prtljage, kot so športna oprema, živali…, mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer (če v pogojih posameznega letalskega prevoznika ni drugače določeno) ob odhodu direktno na letališču.

4.4.1. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage.


5. STROŠEK REZERVACIJE/PRODAJE LETALSKIH VOZOVNIC (Cenik storitev Hiše Potovanj d.o.o.) :

5.1. Pristojbina za rezervacije letalskih vozovnic :
– z enim letom – Evropa ekonomski razred – 30,00 €/vozovnico
– z dvema letoma – Evropa – ekonomski razred – 40,00 €/vozovnico
– s tremi ali več leti – Evropa – ekonomski razred – 45,00 €/vozovnico
– s tremi ali več leti – Evropa – poslovni razred – 60,00 €/vozovnico
– medcelinski leti – ekonomski razred – 60,00 €/vozovnico
– medcelinski leti – premium ekonomski razred – 80,00 €/vozovnico
– medcelinski leti – poslovni razred – 100,00/vozovnico
– medcelinski leti – prvi razred – 200,00/vozovnico
– spletna prodaja (nizkocenovni prevozniki) – 35,00 €/vozovnico

5.2. Sprememba datuma, imena, števila potnikov, destinacije, itinerarja s strani potnika ( če le to dopuščajo pogoji posameznega prevoznika oz. letalske družbe ) za izdano letalsko vozovnico – 35,00 €/vozovnico

5.3. Strošek povračila kupnine vozovnice – 35,00€


6. NAČIN in ROKI PLAČILA

6.1. Plačilo s strani stranke se vrši na TRR Hiše Potovanj d.o.o. SI56 1010 0005 6738 496 odprt pri banki Intesa SanPaolo Bank d.d.

6.2. Letalske vozovnice morajo biti plačane v celoti v okviru valute določene na predračunu. V nasprotnem primeru lahko Hiša Potovanj d.o.o. obračuna zakonske zamudne obresti.

V Ljubljani, 01.01.2022